ลดการบาดเจ็บจากการเล่นผิดวิธี :

เนื่องจากเทรนเนอร์มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี การมีเทรนเนอร์ส่วนตัวดูแลอย่างใกล้ชิด จะทำให้ออกกำลังกาย 続きを読む